İFA DERNEĞİ, Türkiye sınırları içinde ve yurtdışında olağan ve olağanüstü hallerde; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi insani ihtiyaçlarını karşılamak, kültür ve sosyal gelişimine yardımcı olmak; kültürler ve topluluklar arası dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu amaç doğrultusunda yapılan projelere destek olmak gayesi ile 2013 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

 

Misyonumuz

İnsanlar arasında kardeşlik ve dostluk duygusunu yaymak.

Toplumlar ve bireyler arası anlamayı ve anlaşmayı sağlayacak projeler geliştirerek dünya barışına katkıda bulunmak.

Her ferdin doğuştan hakkı olan insanca yaşama hakkını savunmak.

Kötülüklerin en temel etkenlerden biri olan cahillikle mücadele etmek

İnsanlara adil bir düzende huzurla yaşayacakları bir ortam hazırlamaya çalışmak

 

Vizyonumuz

İnsanların yaşam haklarına direk olarak tesir edecek deprem, Tsunami, sel, savaş gibi olağanüstü hallerde insanlığın temel ihtiyaçlarını temin edip onlara ulaştırmak.

Olağanüstü hallerde en hızlı ve etkin bir şekilde bölgeye ulaşmak.

Olağanüstü hallerin bitiminde dahi kalıcı projeler geliştirerek kalıcı çözümler üretmek.

Yardımlaşmada yardımseverler ile yardıma muhtaç olanlar arasında köprü vazifesi görmek.

Fakirliğin giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Misyon edindiğimiz cahillikle mücadele etmek için kaliteli eğitim kurumları kurmak veya kurulmasına katkıda bulunmak.

 

Prensiplerimiz

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak tüm emanetleri hassasiyetle koruyup en uygun biçimde yerine teslim etmek.

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan adilane bir şekilde yardım etmek.

Şeffaf olmak.

Şahısları, isimleri değil yapılan hizmeti öne plana çıkarmak.

Paylaş:

Etiketler: kardeşlik, bağış, ifa etme  • Bağış Yap