BİR DAMLA HAYAT DAMLALARCA RAHMET 

Su, bütün canlıların ihtiyaç duyduğu temel hayat kaynağıdır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, medeniyetlerin kurulup yıkılmasında mihenk taşıdır.

Sebebine savaşlar başlatıldı veya sonlandırıldı. Geçtiğimiz yüzyılda dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte, suya olan ihtiyaç da günden güne arttı.

 

İfa Derneği İçin Suyun Önemi.

İfa Derneği, yaşam alanları ile tarım ve endüstriyel bölge atıklarının, gölleri ve akarsu havzalarının kirletilmemesi için tedbirler alınmasını ve suyun korunmasını önemsemektedir.

İfa Derneği ayrıca, dünyamızdaki su kaynaklarının tükendiğine, kirletilen suların arıtılmadığına, su üzerinde başkalarının da hakkı olduğuna dikkat çekerek halkı bilinçlendirmeyi ve lüzumsuz su israfını önleyici çalışmalar yapmayı ilke edinmiş, bu gayede çalışmalar başlatmıştır.

Başlatılan çalışmalar kapsamında İfa Derneği özellikle Bangladeş’te coğrafi koşullar, pis su, altyapı sorunları ve muhtelif istikrarsızlıklar sebebiyle temiz içme suyuna erişim konusunda sıkıntı yaşanan bölgelerde abdesthaneli su kuyuları inşa etmektedir.

 Açılan su kuyuları ile halkın içme suyu ihtiyacı karşılanmakta, susuzluk sebepiyle yaygınlaşan salgın hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

 

''Benim de 1 Su Kuyum Olsun'' bedeli.

12 adet çeşme, elektirkli motor, depo ve tulumbası ile birlikte bir  su kuyusu açtırmanın maliyeti 2000 usd’dir.  Standart su kuyularının dışında, 1500 usd’lik ve 2500 usd’lik projeler de mevcuttur.

Kuyu tipini belirlemeden önce ''İFA Derneği'' ile irtibata geçmeniz istirham olunur.

    

 

Su kuyusu yapımında İFA standartları

 • Standart su kuyusu projelerinin yapım süresi 2 ile3 ay arasında değişmektedir.
 • Sondaj işlemlerinin sonunda mutlaka içilebilir su kaynağına ulaşma garantisi vardır. Sağlıklı suya ulaşılamadığı takdirde iz sonlandırılarak başka bir yerde sondaj çalışmasına başlanmaktadır.
 • Sondaj işlemi 80 ila110 metre arasında olmaktadır. Zira içilebilir su kaynaklarına o seviyede ulaşabilmekteyiz.

 

 

 

Kuyuların Denetimi ve Tamiratı

 • Bağışlarınızla açılan Çeşmeli su kuyularının denetimi ve takibi 365 gün boyunca bölgede bulunan ekiplerimiz tarafından yapılır.
 • Kuyusu açılan bölgelerde, her bir su kuyusu için sorumlu kişiler belirlenir ve kuyular o kişilere zimmetlenir.
 • Yıl içerisinde yapılan düzenli denetimler sonucu herhangi bir arıza tespit edildiğinde, tamirat bedelleri İFA Derneği tarafından karşılanır.

 

Kuyulardan çıkan suyun analizi

 • Arsenik, siyanür gibi maddelere bağlı herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşılmaması için açılan her kuyudan su örnekleri alınır.
 • Bölgede bulunan ekiplerimiz tarafından analizi yapılır.
 • Rapor sonucuna göre su kuyusu uygunsa kullanıma açılır.

  

Su kuyusu ihtiyacı ve organizasyon

 • Su kuyusu sayıları ve su kuyusu açılması gereken köyler, yetimhaneler, mescitler ihtiyaca göre her yılın başında belirlenir.
 • Belirlenen ihtiyaçlar dâhilinde su kuyuları bölgelerdeki uzman ekiplerimiz tarafından standartlar gözetilerek inşa edilir.

 

Kuyuların takibi ve kontrolü

 • Su kuyularının kontrolü için ekiplerimiz belli zaman aralıklarında bölgeye ulaşır; inceleme ve denetimlerde bulunur.
 • Tamamlanan su kuyularının açılışı bölge halkıyla beraber gerçekleştirilir.
 • İnşası devam eden kuyuların kazı ve sondaj çalışmaları denetlenir.
 • Yeni açılacak su kuyuları için ihtiyaç ve yer tespiti yapılır.

 

Siz de bir damla su için ne yapabilirsiniz?

Aileniz, arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla bir araya gelerek su kuyusu açtırabilir ya da su kuyusu fonuna dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi insanların suya kavuşması için, gerekli çalışmaların yapılmasına ve genel katılımlı su kuyusuna  katkıda bulunabilirsiniz.