PAYLAŞIN Kİ BEREKETLENSİN

Açlık sebebiyle dünyadaki binlerce insan sağlığından yoksun bir vaziyette hayata tutunmaya çalışmaktadır. Besinsiz kalan binlerce küçük bedenler ömürlerinin en güzel günlerini açlıkla savaşarak geçirmekte. Açlıkla mücadele faaliyetlerini “gıda yardımlarıyla” devam ettiren derneğimiz bu çağrıya sizleri de davet ediyor.

Türk halkı beşeri yardımlar konusunda tarihinden ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahiptir. Bu bağlamda Türk halkı ve kurumları doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar sebebiyle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insanî bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak görmektedir.

Gıda yardımları

· Derneğimiz, bu düşünceden hareketle ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkânların elverdiği ölçüde insanî yardım ulaştırabilmeke, bu amaca yönelik uluslararası çabaları her zaman desteklemekte ve katkıda bulunmaktadır.

· 2005 yıllarının ortalarından itibaren bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde başlayan insani yardımlarımız, son yıllarda kaydadeğer bir ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından de çeşitlenerek, gıda dışında birçok alanı da kapsar hale gelmiştir.

Nerelerde faaliyet yürütüyoruz.

Başta Arakan mülteci kampları olmak üzere Filipinler ve Marawi mülteci kampları, Bangladeş, Endonezya ülkelerinde ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda maddelerini ulaştırıyoruz.