Salgın Hastalıklar - İFA DERNEĞİ
ifa derneği, hafız, hafızlık sponsorluğu, bağış, endonezya

Salgın Hastalıklar


“Herkes Kendisinin Doktorudur”.
1915 kere okundu

Tıbbı Nebevîde hastalıklar ikiye ayrılır. Birincisinde hekim müdahalesine ihtiyaç duyulmaz. İkincisinde ise tedavi, araştırmaya ve incelemeye bağlıdır. Bunu da ikiye ayırmak mümkün; ilki basit ve tek ilaçla tedavi olunan hastalıklar, sonraki ise karmaşık ve bazen girişim gerektiren hastalıklar.

Tıbbı Nebevînin, yani Peygamber Efendimiz’in bu taksimatındaki asıl vurgulanmak istenen konu; tıp ve hastalıklar ilminin çok büyük bir kısmının hastalıklardan uzak durmak olduğudur. Dinimizce de emredilen budur. Bu, batının ancak 19. yy sonlarına doğru önemini kavradığı ve adına ‘Koruyucu Sağlık Hizmetleri’ dediği temel sağlık hususudur. Yani gerek dinimizin, gerekse modern tıp biliminin öncelikli önem verdiği şey hastalığı tedavi etmek değil hastalığı önleyici faaliyetlerde bulunmaktır. Yine Tıbbı Nebevîye göre sağlığın korunmasında iki temel unsur vardır. Bunlardan biri vücutta birikmesi ve geciktirilmesi zararlı olan şeylerden uzak durmak, diğeri ise mideyi fesada uğratacak şeylerden uzak durmaktır. Vücutta birikmesi ve geciktirilmesi zararlı olan şeyler şöyle sıralanıyor: fışkırmakta olan kan, idrar, gaita (dışkı), yellenme, kusma, aksırma, uyku, açlık ve susuzluk. Bunlardan herhangi biri vücutta beklediği veya geciktiği zaman bir hastalığa neden olur.

 

Tıp ilminde kural şudur: “herkes kendisinin doktorudur”. Sağlık sorunlarının birinci kaynağı ise bu kuralın uygulanmayışıdır. Bu da iki şekilde kendini gösteriyor. Birincisi insanlarımızın kendi-doktorluğunu yapmamaları. 

Yukarıdaki kuralın bir diğer uygulanmayış şekli ise şöyle: “herkesin kendini doktor sanması”. Bunun en sık ve en önemli örneği antibiyotik ilaç grubunun bilinçsizce kullanılması. Yani gerekli olan antibiyotik tedavi süresi iyileştim zannedilerek yarıda bırakılabiliyor. Bunun sonucunda normalde o ilaca duyarlı olan mikrop o ilaca karşı direnç geliştiriyor. Bu da o ilacın etkinliğinin, yani geçerliliğinin azalmasına yol açıyor. 

İFA DERNEĞİ