Online 'Hafızlık' - İFA DERNEĞİ
"Kardeşliği ifa etme zamanı"
ifa derneği, hafız, hafızlık sponsorluğu, bağış yap, endonezya

Online 'Hafızlık'


26/04/2020

Online 'Hafızlık'
73 kere okundu

Bir yolculuktur Hafızlık

Ana babanın rızasından, Hakkın rızasına uzanan bir yolculuk.

Ömrünün en bereketli zamanlarını Hakka adama, hakikate yürüme yolculuğudur hafızlık. Dünyada Kelam-i İlahiyi ezberlemek ve yaşamak için çarıklarını sürüyerek yola koyulmaktır hafızlık.

Bu yolda tedrisat vardır, ilmin her türlüsüne açılan, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden oku diye hitap eden Mevla’ya götüren bir kapı vardır.

Gurbetlik vardır o kapıda, gurbetliği göze alıp hasreti soluma,  ana babanın elini öpüp duasını alıp, ilme hicret etmek vardır…

Hafızlık hayatın en anlamlı yolculuğudur. İlim için atılan her adımın, gösterilen her gayretin, hasretin ve özlemin ecri vardır Hakk katında.

Tek bir gaye etrafında toplanırlar. Dünya hayatını Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyye ile  bereketlendirerek ahirete hazırlanır tüm hafızlar.

Endonezya, Kamboçya, Filipinler, Bangladeş ülkelerinde hafızlık eğitimi gören talebeler Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle evlerinde online olarak hafızlıklarını devam etmektedirler

" Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız biz (Hicr Suresi 9. Ayet)